CS EN

Česko-plzeňský slovník alias příručka pro Pražáka

Když ž vytáhnete paty z domova, ať už jste Pražák, Budějovčák nebo třeba Brňák, v Plzni se vám bude hodit pár základních slovíček. Jestlipak víte co to znamená "vejmrda", "zvázdat se" nebo "čamták"?

Česko-plzeňský slovník alias příručka pro Pražáka

Přinášíme vám česko-plzeňský slovník, denně aktualizovaný na FB skupin nadšenců pod stejnám jménem (podívejte se ZDE). To abyste se v tom letošním Evropském hlavním městě kultury neztratili. Ti z vás, které více zajímá PROGRAM festivalu Živá ulice se na nej mohou podívat zde.

  1. Ajznboňák, ajzipoňák – železničář, zaměstnanec drah

  2. Agát – akát

  3. Akorát – jen, jenom (Máte ňáký jiný bůty? Ne, akorát tydle.)

  4. Aktív – rodičovská schůzka

  5. Ančto – anžto

  6. Aspoň – alespoň

  7. Auf – vzhůru nebo vyděšený (byl auf - byl vzhůru, byl z toho celej auf  - byl z toho celý vyděšený)

  8. Aušůš – zmetek, nekvalitní zboží nebo výrobek

  9. Bagančata – těžké boty, holínky

  10. Bachle, bachlovat - kosa na obilí (s přidělanou "kapsou"); kosit obilí bachlí

  11. Balgón – balkón

  12. Bandaska – nádoba na mléko

  13. Bejk – býk

  14. Bejkovat - brečet (o dítěti; pořádně brečet, řvát)

  15. Bejt – být

  16. Blemcat – olizovat

    

ŽIVÁ ULICE 2014: Plzeň ze všech úhlů! from ArtProm on Vimeo.

 1. Borejť – bodejť, bodejž

 2. Bouřka - rostlina rozrazil

 3. Brabec – vrabec

 4. Brabenec – mravenec

 5. Brajgl – nepořádek

 6. Bramůr, brambůry – brambor, brambory

 7. Budky - snopy obilí sestavené horními (klasovými) konci k sobě na poli

 8. Budějice  – město Budějovice

 9. Bumbela - košík na brambory

 10. Bůty- boty

 11. Buj se, nebuj se - boj se, neboj se

 12. Cachtat (se) – koupat (se)

 13. Cálovat – platit (z němčiny)

 14. Camrat – našlapat (v místnosti)

 15. Cancat – plýtvat (nevycancej to všecko - nevyplýtvej to všechno); kecat (co cancáš? - co kecáš?)

 16. Caprtat – batolení, nemotorná chůze, hlavně v souvislosti s malýmí dětmi

 17. Cejcha – velké břicho

 18. Cejchy – cíchy, povlečení (na peřiny)

 19. Cejtit – cítit

 20. Céres – povyk (např. po pozdním příchodu). Dostane céres.

 21. Cimra – místnost

 22. Cingrlátko – ozdoba (vánoční)

 23. Cintat – bryndat

 24. Cirgus – cirkus, nebo nepořádek, zmatek

 25. Cměrdat, rozcměrdat - po troškách rozlévat (necměrdej furt tu vodu)

 26. Cmírat - ukapávat, rozlévat

 27. Cmrndat – ukapávat, rozlévat

 28. Cmuchtit/čmuchtit - narychlo něco uvařit, připravit k jídlu (něco jako klohnit, uklohnit)

 29. Copa – co

 30. Cugrunt – úpadek, bankrot (přivect firmu cugrunt - přívést firmu k úpadku)

 31. Cvaknout se – vyválet se na vodě, otočit loď

 32. Čamtat – mlaskat

 33. Čamták – (mlaskavý) polibek

 34. Čas – doba (ňákej čas tu nebudu - nějakou dobu tu nebudu)

 35. Časama – časy (s časama - 7. pád množného čísla slova čas)

 36. Čeho – co

 37. Čék, čéče – člověk, člověče

 38. Čekuláda – čokoláda

 39. Česněk – česnek

 40. Čimpa – čím

 41. Čípa – čí

 42. Čišet – foukat (vítr), táhnout (průvan)

 43. Čmajznout – ukradnout

 44. Čmuchtit/cmuchtit - narychlo něco uvařit, připravit k jídlu (něco jako klohnit, uklohnit)

 45. Čubrnět – koukat, valit oči

 46. Čučet – hloupě koukat

 47. Čuch – čich

 48. Čumprdlík – malá součástka (tlačítko, páčka, knoflík)

 49. Čurýk – čuník, prasátko

 50. Čvachnout se, uhodit se (nejčastěji do hlavy)

 51. Čvoch nebo taky čvocht - nechutné "jídlo"

 52. Čvochat - hloupě mluvit nesmysly

 53. Dachl – fichtl, pionýr (malý motocykl)

 54. Dáchnout (si) – zdřímnout (si)

 55. Dejm – dým

 56. Dejšiná – (obec) Dýšina

 57. Depa – kde, kdepak

 58. Depasi – kdepak jsi

 59. Dešť – déšt

 60. Děte – jděte

 61. Dneska – dnes

 62. Dobrej – dobrý

 63. Dobytek – veškeré domácí zvířectvo (koně, krávy, slepice, králíci, kočky, psy i rubičky v akváriu); Používá se tíž jako nadávka. (Du dát tomu dobytku, potom posekam trávu.)

 64. Dodneska – dodnes

 65. Dochtor – doktor

 66. Drajdat – toulat se (bezcílně)

 67. Drc – zdrhovadlo, zip

 68. Drobet – trochu, poněkud (dej mi drobet napít - dej mi trochu napít, to je drobet velký - to je poněkud velké)

 69. Drobátko – zdrobnělý tvar od drobet (je to drobet velký - ne, jenom drobátko)

 70. Dycky – vždycky, vždy

 71. Dýl – déle, později (bude to trvat dýl, přídu dýl )

 72. Dyndat – prosit

 73. Dypa – kdy

 74. Dypak – kdypak

 75. Dyš – když

 76. Dyštak – případně, jestli chceš (tudle v lednici máš voběd, dyštak si ho vohřej)

 77. Dyť – vždyť

 78. Dyťjo – vždyť jo

 79. Echt – opravdový, pravý, skutečný (von byl echt hrdina)

 80. Elent – bouře, sajgon, smršť, bordel. Při pozdním příchodu domů – bude ~.

 81. Eklhaft – ošklivý, hnusný (z němčiny)

 82. Eletrika – elektřina, ale také označení pro tramvaj

 83. Esli – jestli

 84. Eslipa – jestlipak

 85. Eště - ještě

 86. Farhouz (z němčiny) - předsíň

 87. Fčera – včera

 88. Fiknout – říznout říznout se i říznout zatáčku)

 89. Findy – drobné (mince)

 90. Firháňka – záclonka

 91. Flák – kus (cesty, masa atd.)

 92. Fláknout – praštit (~ někoho, nebo ~ sebou o zem = upadnout)

 93. Flákota – maso (k jídlu)

 94. Flastr – náplast

 95. Forhonta – vpředu, na řadě, přednost (bejt na forhontě - mít přednost, být na řadě)

 96. Forota – zásoba (do foroty - do zásoby, udělat si zásobu)

 97. Forychtunk – přípravek, udělátko (z němčiny)

 98. Fšade – všude

 99. Fšady – všudy

 100. Fůsekle – ponožky

 101. Gambáč - Gambrinus

 102. Grém – krém

 103. Gruntovat – provádět velký úklid

 104. Hebl – velký nos

 105. Hejčmo – nakřivo

 106. Hejprle (z něm.) - borůvky

 107. Hice – vedra

 108. Hlubokej, hlybokej – hluboký

 109. Hnuj - hnůj

 110. Hnunice - močůvka

 111. Hňácat – hníst (těsto); také ve smyslu plácat se, mazat se (mušíš hňácat do toho bláta?)

 112. Hňahňat – míchat (nějakou směs)

 113. Hodovačka – pomlázka

 114. Hořtice - hořčice

 115. Hradba – plot

 116. Chlebárna – ústa neuctivě (zavři tu svou chlebárnu - zavři tu svou pusu/hubu)

 117. Chtí – chtějí

 118. Íčko - teď

 119. Imrvére – pořád, neustále (z němčiny)

 120. Jakej – jaký

 121. Jakejpa – jakýpak

 122. Jakpa, japa – jak

 123. Jakýhopa – jakéhopak

 124. Japa to – jak to

 125. Japko – jablko

 126. Jarňáky – jarní prázdniny

 127. Jednotka – jednička (pojedu jednotkou tramvají)

 128. Jináč – jinak (a japa jináč? - a jak se jinak máš? /zdvořilostní dotaz/)

 129. Jinčí – jiné, jiná (to je jinčí kafe - to je jiná káva)

 130. Kačenka - poklopec (u pánských kalhot)

 131. Kady – kudy

 132. Kadypa – kudypak

 133. Kalup – spěch (kdo má auto, chalupu, ten má prdel v kalupu)

 134. Kálet – máchat prádlo :-) (až ve škole jsem se dověděla, že tohle sloveso má "normálně" úplně jiný význam)

 135. Kampa – kampak

 136. Kanape – gauč

 137. Kapca – kapsa

 138. Karblovat – míchat třesením (z němčiny "gewirbelt")

 139. Karfiól – květák

 140. Kasárník – domácí vězení

 141. Kastról – kastrol

 142. Kátrovat - prosívat písek na maltu přes síto

 143. Kauf – nákup nebo obchodní dohoda (z němčiny)

 144. Kášel – kašel, někdy obecné označení pro nemoc (má kášel - je nemocný)

 145. Kdepa, gdepa – Kde, nebo ve smyslu: Ale ~ . – Ale ne, tak to není.

 146. Kdypa, gdypa – kdy

 147. Kerak, kerakpa – kterak, jak

 148. Kerej – který

 149. Kerejpa – kterýpak

 150. Kerou – kterou

 151. Keroupa – kteroupak

 152. Kerý – které

 153. Kerýhopa – kteréhopak

 154. Kerýpa – kterépak

 155. Kinklat – kývat, hýbat (kiknlá se mi zub)

 156. Kisna – bedna

 157. Klapačka – pusa, huba neuctivě (rači drž klapačku - raději drž hubu)

 158. Klepmírovat – být nemocný, být marod

 159. Klibouk – klobouk

 160. Koláčky - léky ve formě tablet

 161. Kolikátka – číslo. A kolikátku klíč chtí? Jaké číslo klíče chtějí? Kolikátku máš nohu? Jaké máš číslo bot

 162. Kolipa, kolpa, kulik - kolik

 163. Kolna – kůlna

 164. Kolovrátek – naviják

 165. Komeník – kominík

 166. Kominíček - luční rostlina, bika ladní

 167. Kor, kór – zejména, hlavně, obzvlášť

 168. Kotíkov – Chotíkov u Plzně

 169. Kotváč - trs, svazek (kotváč křešní, rybízu...)

 170. Krafat – kecat (do něčeho)

 171. Krajcvajc – docela, úplně (z němčiny - kreuzweise), (já se taky na to můžu krajcvajc tentononc! - já se na to mohu také úplně ...)

 172. Krajón – versatilka

 173. Krapet – trochu (tuto si nechal krapet dlouhý - tohle jsi nechal trochu dlouhé)

 174. Krapátko – zdrobnělina od krapet (von je krapátko blbej)

 175. Krápat - poprchávat

 176. Kredenc – kuchyňská skříň na nádobí (ten kredenc)

 177. Krejpat – mrholit

 178. Kropáč – kropicí konec

 179. Kruhák – kruhový objezd (na kruháku)

 180. Křapat – tlachat, vykecávat se

 181. Křapka – nakřáplé vejce

 182. Křešně - třešně

 183. Kšeft – obchod (prodejna i vzájemná směna - činnost)

 184. Kudypa – kudy (kudypa se de na nádraží?)

 185. Kuk – kluk (mn. číslo kucí )

 186. Kulík – kolík, prst (Skříp si kulík do dvéří)

 187. Kulik, kulipa - kolik (počet něčeho, vysledek)

 188. Kumbál – odkládací místnost, komora

 189. Kuna – betonový sloupek v plotu (ale i lesní zvíře)

 190. Kurýrovat (se) – léčit (se)

 191. Kůš - velký koš

 192. Kušna – huba, ústa hanlivě (zavři tu svou kušnu)

 193. Kušnit – odmlouvat

 194. Kvalt – rychlost (rychlostní stupeň v autě), nebo spěch (ty máš ale kvalt - ty ale pospícháš)

 195. Kvér – střelná zbraň

 196. Květník – květináč

 197. Květe, květou - kvete, kvetou (od slovesa kvésti)

 198. Kvrdlačka – nástroj na zamíchání těsta

 199. Kvůče – kvoká (o slepici - támta černá ňák kvůče, mušíme jí zabít)

 200. Lafka – lávka

 201. Lajntuch – prostěradlo (z němčiny)

 202. Lavór – lavor, plechové umyvadlo

 203. Látro – nemohoucí, neschopný (ležim jako látro - jsem nemocný, ty si ale látro - ty jsi neschopný)

 204. Lejt – lít (~ vodu)

 205. Leják – liják

 206. Lempl – líný nebo neschopný člověk

 207. Lenoch – linkovaná podložka, školní pomůcka

 208. Lezt – lézt

 209. Lidouch – lidí (plno lidouch hodně / mnoho lidí)

 210. Lifrovat – přemisťovat (lifruj sem ty piva)

 211. Lígr – závora, západka (pro zajištění dveří apod.)

 212. Liháč – lihový fix, lihový vařič

 213. Lík(y) – lék(y)

 214. Louňava – obec Louňová

 215. Luft – (čerstvý) vzduch

 216. Luftovat – větrat (vyluftovat cimru - vyvětrat v místnosti)

 217. Lunt – zápalná šnůra (ta zhubla, ňýčko je jako lunt)

 218. Lupení – listí

 219. Marod – nemocný

 220. Matrijál – materiál

 221. Matrijálista – drogista, prodavač v drogerii

 222. Meducína – lék (medicína)

 223. Mejlí  – jmelí (rostlina)

 224. Mejlit se – mýlit se

 225. Mejlka – mýlka, omyl

 226. Merfán – modřín, klouzek

 227. Měrchurka – větrník (zákusek, cukrovinka)

 228. Mízat (se) – mazlit (se)

 229. Mlíč – míč

 230. Mlíko – mléko

 231. Modračky, modráky – montérky

 232. Moch – mohl (moch bysi mohl bys)

 233. Mokrej – mokrý

 234. Mokrejší – mokřejší

 235. Mordje – mordyje (zaklení)

 236. Moušl - trouba, hlupák (ale míněno spíš dobromyslně)

 237. Mrcasit se – plést se někde, překážet

 238. Mrťafa – mírná urážka ve významu hejhula, vocas, ňouma, čumil(Mně nebude kdejakej mrťafa řikat, co mam dělat)

 239. Mušet – muset (mušim nastevřít vokno - musím pootevřít okno)

 240. Mycák – mycí stůl, dřez na mytí nádobí

 241. Nabančit – rozbít někomu hubu

 242. Načnout – otevřít (konzervu, sud atd.), načít

 243. Načpa – nač, na co (načpa to chceš?  - na co to chceš?)

 244. Na huntě – vyčerpaný, v koncích (sem na huntě)

 245. Nahňahňat – naplácat (na hromadu), vecpat (kam)

 246. Náhlej - neodolný, náchylný k nemoci; ale taky: přecitlivělý, "cimprlich"

 247. Namachaný – znečištěné, umazané

 248. Naňahňat – naplácat (na hromadu), vecpat (kam)

 249. Napučený – nasáklé, nacucané (např. vodou); přeneseně se používá pro uraženecký postoj (netvař se napučeně)

 250. Narychtovat – nařídit (budík)

 251. Nastevřít – pootevřít okno

 252. Naštorc – napříč

 253. Naviksovat – nakrémovat (boty)

 254. Ná – tu máš, vezmi si to (ná, vem si to)

 255. Nate – tu máte, vezměte si to (nate, vemte si to)

 256. Nátka – opar

 257. Nebuj – neboj se (nebuj, to nebude bolet)

 258. Nejřany – (město) Nýřany

 259. Nejřko - Nýrsko (obec)

 260. Někdá – někdy

 261. Němkyně - velká krysa

 262. Neš – než (na konci se vyslovuje zřetelné š)

 263. Ničom – ničem (bez ničeho, ale vo ničom)

 264. Nikdá – nikdy

 265. Nožíky – nůžky

 266. Ňahňat – míchat (nějakou směs)

 267. Ňák – nějak

 268. Ňáká – nějaká

 269. Ňákej – nějaký

 270. Ňáký – nějaké (to je ňáký divný), nějací (to sou ňáký blbcí )

 271. Ňýčko, ňýčkonc – nyní

 272. Ordunk – pořádek (z němčiny)

 273. Oučet – účet

 274. Oujezd – Újezd

 275. Ouklid – úklid

 276. Ouplněk – úplněk

 277. Ouřad – úřad

 278. Outerý – úterý

 279. Outlej – útlý

 280. Outrata –útrata

 281. Outušice  – Útušice (obec u Plzně)

 282. Páč – protože, poněvadž

 283. Pačmáky – specifický druh obuvi, nejčastěji pantofle

 284. Pajcr – páčidlo

 285. Pajtlovat – třást (~ něčím, ~ se)

 286. Pam – povídám (já pam, tuto takle nepude - povídám, tohle takto nepůjde)

 287. Paňár – spratek, nevychované dítě

 288. Pangejt – škarpa

 289. Parajt - dareba

 290. Parez – pařez

 291. Pasovat – patřit někam/k něčemu, přesně zapadnout na určené místo, příslušet k něčemu (mam tu 3 chromový kliky a ta pozlacená mi k nim nepasuje, to ložisko mušíš na hřidel napasovat přesně, jinak tě tam nebude držet)

 292. Pavuza - dřevěná tyč na zpevnění (přichycení) nákladu na voze (např. sena)

 293. Pentilka – mikrotužka

 294. Peroutka – mašlovačka (kuchyňská pomůcka)

 295. Pešunk (pešuňk) – násep

 296. Pírko – sponka do vlasů

 297. Plac – místo (z němčiny)

 298. Plagát – plakát

 299. Plavák (dostat plaváka) – zmoknout

 300. Pliskejř – puchýř

 301. Plonk – zbytečný, přebytečný, přebývající, navíc, nezadaný, nevdaný/neoženěný (vrátil sem tam šest šroubů a tendle sedmej je ňákej plonkovej, nikam mi nepasuje)

 302. Pocamcať – posud, až sem (vocamcať pocamcať - odsud posud)

 303. Pocem – pojď sem

 304. Pocintat – pobryndat

 305. Počnout – počít (copa si s tim mam počnout?)

 306. Počta – pošta

 307. Podrečet – podepřít

 308. Podubák – suchohřib

 309. Pofírunk – nepohoda (větrné počasí), nebo ve smyslu "to je ale mela"

  Polodne – poledne

 310. Poněváč – poněvadž, protože

 311. Popondat – přemístit kousek stranou, posunout o kousek

 312. Porculán – porcelán

 313. Portmonka – peněženka

 314. Porychtovat – opravit (porychtuj mi auto - oprav mi auto)

 315. Poštář – polštář

 316. Poudam – povídám

 317. Povjášet – věšet (prádlo)

 318. Pozdějš – později

 319. Pozejtří – pozítří

 320. Prdelačka – černá polévka

 321. Pročábřit se – proskotačit se (o dítěti)

 322. Pročpa – proč

 323. Propučet – prosáknout

 324. Prubnout - vyzkoušet, zkusit

 325. Průvočí – pruvodčí

 326. Přeci – přece

 327. Přefčírem – predevčírem

 328. Přeceda – předseda

 329. Přikvačit – (rychle) přijít

 330. Přirychtovat – připravit (se, něco)

 331. Pucovat – čistit

 332. Pučit – půjčit

 333. Pučtok – tyč na čistění hlavní, používá se v urážce (si blbej jako pučtok)

 334. Puchejř – puchýř, přeneseně i slunce (vylez puchejř - vyšlo slunce)

 335. Pumlíč – míč

 336. Rácocha - dřevěná podpěra tvaru A; postavily se dvě proti sobě a na to se dávalo doschnout seno

 337. Rači – radši, raději

 338. Radobčice – obec Radobyčice

 339. Radvánec – zahradní kolečko

 340. Rafička – ručička (hdinová)

 341. Rachtat – dělat něčím hluk (rachtat řetězem), zarachtat v kamnech = zatřást roštem

 342. Rajblovat – drhnout, čistit

 343. Rajda – žena lehkých mravů

 344. Rajstajbl – neposeda, malý ďáblík (z němčiny Reißteufel)

 345. Rajzovat – toulat se (z němčiny)

 346. Randál – hluk

 347. Regma – revma

 348. Recht – pravda (máš recht - máš pravdu)

 349. Rejč – rýč

 350. Rejnička - úzká ulička

 351. Remcat – odmlouvat, mluvit někomu do něčeho

 352. Rocna – velká krysa

 353. Rosička – rostlina kontryhel

 354. Rotyka – rozruch, zmatek (nedělej mi tu rotyku)

 355. Rozňahňat – rozmíchat, promíchat (směs)

 356. Rozrochat – rozrýt, rozhrabat, udělat binec

 357. Rozšmelcovat – rozbít, roztrhat na kusy, rozemlít

 358. Rožnout, roužnout - rozsvítit

 359. Rukáv – ruční brzda

 360. Rumplovat – cloumat

 361. Rychlejš - rychleji

 362. Rychtovat – připravovat

 363. Řikat – říkat

 364. Řeknite – řekněte

 365. Řekvička – ředkvička

 366. Řikam – říkám

 367. Sajrajt – svinstvo

 368. Saturna – vlasec

 369. Sednice – světnice, místnost

 370. Sejt – sít

 371. Semle – semhle

 372. Serepetičky – drobnosti

 373. Sicflajš – zadnice, prdel

 374. Sicnout – posadit se

 375. Skofka – hra na schovávanou (hrát si na skofku), odvozeno od slova skovat

 376. Skovat – schovat

 377. Skřívat – pokřivit, ohnout

 378. Smeť – smítko

 379. Smola – pryskyřice

 380. Sněch – sníh ("ch" pouze v 1. pádu)

 381. Spadit se - zhubnout

 382. Spadnout se – zhubnout

 383. Spocívat – sníst, zhltnout

 384. Spomenout – vzpomenout

 385. Spravit se – ztloustnout

 386. Spunktovat – zorganizovat, dohodnout, uspořádat

 387. Spucovat – sníst beze zbytku (do posledního drobku)

 388. Stačit – stačit, ale také stihnout (do pondělka to nestačim - do pondělí to nestihnu)

 389. Stát – vstát (zejtra stanu dýl - zítra vstanu později)

 390. Strejda – strýc

 391. Suchej – suchý

 392. Suchejší – sušší

 393. Sválně, svalně – schválně, naschvál

 394. Šahat - sahat

 395. Šamrdle – malá stolička nebo židlička

 396. Šběračka – sběračka (kuchyňský nástroj)

 397. Šecko – všechno

 398. Šejdrem – nakřivo

 399. Šický – všichni

 400. Šim – všiml

 401. Šimnout – všimnout

 402. Šimpán – holeň

 403. Šizunk – podvodník

 404. Škrejpat – krápat (o dešti)

 405. Škvňany – městká část Skvrňany

 406. Šlejšky – bramborové šišky (jídlo)

 407. Šnuptýchl – kapesník

 408. Šnětlík – pažitka, šnytlík (z němčiny)

 409. Šolíchat – lechtat, také odbývat práci (sem to moc nevomyl, jen sem to tak vošolíchal)

 410. Špacír – procházka

 411. Špacírovat – procházet se

 412. Špajz – spižírna

 413. Špagát – špakát, provaz

 414. Špekulace – domněnka

 415. Špekulovat – přemýšlet

 416. Špízovat – špehovat, šmírovat; našpízovat uši - nastražit uši

 417. Špórovat – šetřit (z němčiny)

 418. Šprajc – vzdor, vzpříčení (vono se to špraclo)

 419. Šprajcnout se – vzdorovat, postavit se na odpor

 420. Špulka – cívka

 421. Štelář – regál

 422. Štěnice – obec Štěnovice

 423. Štětka – prostituka

 424. Štochat – strkat (neštochej do mně)

 425. Štokrdle – štokrle, židlička

 426. Štont, štonc – s to, schopen (nejsem štont to udělat  - nejsem schopen to udělat)

 427. Štos – stoh, hromada (např. papírů), ale také náraz, otřes

 428. Štráf – kus, Dát si ~a. Pokouřit si.

 429. Štrejchnout – zlehka se dotknout / zasáhnout (netrefilo ho to, jenom ho to štrejchlo); používá se i ve významu dobře se najíst (dal sem si vošouchy, to sem si ale štrejchnul )

 430. Štvrtek – čtvrtek

 431. Študýrovat – studovat (von študýruje tu vejšku)

 432. Štych – steh

 433. Štymovat – souhlasit, zdát se správné (to mi ňák neštymuje - to mi nějak nesouhlasí, to se mi nějak nezdá)

 434. Šumovat – prohledávat, v něčem se hrabat (nešumuj mě ve špajzu)

 435. Šuple – záskuvka u stolu, šuplík (mn.číslo: ty šuplata)

 436. Šuspajtl – potrhlý, zbrklý člověk

 437. Šůta – šiška

 438. Švec – ryba, ježdík obecný

 439. Švíky – neplecha, problémy (dělat švíky =dělat neplechu / problémy)

 440. Takle – takto

 441. Taklec – takto

 442. Taklenc – takto

 443. Takovádle – takováhle

 444. Takovejdle – takovýhle

 445. Takovýdle – takovéhle

 446. Tatí – táta

 447. Tále – tamhle

 448. Tám – tam (dal si to tám?)

 449. Támle – tamhle

 450. Táletudy – tamtudy

 451. Támlento – tamto

 452. Táleto – tamto

 453. Tě – ti (já tě to povim)

 454. Tebich – koberec

 455. Teda – tedy

 456. Teďkon, teďkonc – teď, nyní

 457. Tehdá – tehdy

 458. Tejče – týká (co se mě tejče, tak ...)

 459. Tejden – týden

 460. Tejkat – týkat (to se tě nebude tejkat; to se tě netejká)

 461. Tepřiv, tepřive – teprve

 462. Tláskat - cpát se jídlem, jíst hltavě (stláskat - zhltat; natláskat se - přejíst se)

 463. Tlemit se – smát se, posmívat se (od slova tlama)

 464. Tleto – tohleto

 465. Točeňák – točený salám

 466. Todleto, todlencto – toto, tohle

 467. Trajdat – viz Drajdat

 468. Tramtejrovat – chodit ze strany na stranu, bezcílně se procházet

 469. Tratar – trakař, též hanlivý název pro staré zanedbané auto

 470. Trepky – bačkory

 471. Trachtor – traktor

 472. Trhačka – poznámkový blok

 473. Troky – necky

 474. Troštovat se – chystat se, připravovat se, někdy i vychloubat se přípravou na něco

 475. Truhlík – květináč

 476. Tříst – třást (při tý bouřce se nám třisly vokna)

 477. Tudlesto, tudlecto, tuleto, tudlencto – tohle, tohleto

 478. Tudyma – tudy

 479. Tulik – tolik

 480. Tumlovat (se) – pospíšit (si); chvatně jíst nebo pít

 481. Tuplem – dvojitě (nandej si knedlík tuplem - dej si dvojitou dávku knedlíků); rozhodně, určitě (Dyš nepudeš ty, tak já už tuplem ne - když nepůjdeš ty, tak já určitě / rozhodně ne)

 482. Tustim – s tímto

 483. Tutady – tudy

 484. Tuto – to, toto

 485. Tuvocať – odsud, tady odsud, zdejší (Vodkaťpa si? Tuvocať)

 486. Tydle – tyhle, tahle (ženský i střední rod)

 487. Tydlety – tyhlety, tahleta (ženský i střední rod)

 488. Ucaprtanej – uchozený, unavený

 489. Ulejt – ulít, odlít (ulej drobet, ať to nevybryndáš)

 490. Undat – ubrat, dát stranou

 491. Upect – upéci

 492. Utect – utéct; minulý čas von utek, vona utekla, vono uteklo, voni utekli(y)

 493. Uvondanej – unavený

 494. Uzel – zavináč (ryba v kyselém nálevu)

 495. Vadit (někoho) – kárat (někoho)

 496. Vachrlatý – nejisté

 497. Večír – večer

 498. Vedět – vedět

 499. Vejbor – výbor

 500. Vejdrbec (dostat pořádnej vejdrbec) - výprask

 501. Vejdrholec – výdrholec; vrch, na kterém fouká vítr

 502. Vejchod – východ

 503. Vejminek – výminek

 504. Vejmol – výmol

 505. Vejmrda - nastrouhaný křen s jablkem (podává se k např. vařenému kolenu)

 506. Vejpravčí – výpravčí (na železnici)

 507. Vejr – výr, vír (pták i přírodní úkaz, např. vodní vír)

 508. Vejšplecht – vtip, průpovídka

 509. Vejvar – vývar(polévka i finanční zisk)

 510. Vejvrtka – vývrtka

 511. Vem – vezmi

 512. Vembloud – velbloud

 513. Vepř – Jawa 20

 514. Vercajk – nářadí (z němčiny)

 515. Vídle - vidle

 516. Viks – krém na boty; ale také výprask (dostat pořádnej viks)

 517. Vinčovat – vinšovat, blahopřát (z němčiny)

 518. Vízdat – hvízdat

 519. Vingl – pravý úhel, také úhelník (nástroj)

 520. Vlíct se – tahat se (s něčím), jít pomalu

 521. Voblemcaný – upatlané, ušipněné, nebo také olízané

 522. Voboje – oboje

 523. Vobojí – obojí

 524. Vocať pocať – odtud potud; už toho bylo dost!

 525. Vocamcať – potud (vocamcať pocamcať - odsud posud)

 526. Vochora – od shora (vyslovuje se c-h, ne ch)

 527. Vocpoda – od spodu

 528. Vočkodnit – odškodnit

 529. Voddělat  něco – odmontovat něco

 530. Vodkaďpa – odkud (vodkaďpa ste? - odkud jste?)

 531. Vodkvačit – (rychle) odejít

 532. Vodněkaď – odněkud

 533. Vodnikaď – odnikud

 534. Vodpolodne - odpoledne

 535. Vodpučet – odmočit (nádobí)

 536. Vodr - část stodoly (patro s mezerami ve stropě, aby tam seno dobře "dýchalo")

 537. Vodundat, vodendat – dát stranou, odstavit (vodundej to vod zdi - odstav to ode zdi)

 538. Vokázat – ukázat

 539. Vokno – okno

 540. Vokráct – okrást

 541. Vomolousanej – špinavý od něčeho mokrého

 542. Vonehdá – onehdy

 543. Vorajcovat – očistit, okartáčovat, odrhnout

 544. Vorel – orel

 545. Vořvánek – ubrečené dítě (Vořvánku, kolipa je hodin na zámku?). Podobně bojánek = bojácné dítě.

 546. Vošajlich – nebezpečné, o hubu

 547. Vošouch – bramborák

 548. Voštěchtaný – otřepený

 549. Vošudlat – zlehka otřít / omýt / přeleštit

 550. Vošulit – ošulit, ošidit, podvést

 551. Vošuntělej – onošený (oděv), opotřebovaný

 552. Votamtať – odtamtud

 553. Voťoupat – postávat; přešlapovat na místě (má mírně hanlivý nádech)

 554. Vožulit – ošulit, ošidit, podvést

 555. Voznice - válcovitá nádrž na převážení močůvky  

 556. Vrhlík – květináč

 557. Vrznout – strčit, vrazit (něco někam)

 558. Vybrabčit – vykrást (dům), vykastrovat (zvíře nebo člověka)

 559. Vydyndat – vyprosit

 560. Vyfikundace – novota, zlepšovák

 561. Vykřesat (se) – vyléčit (se)

 562. Vykvajznout se (na něco) – vykašlat se na něco

 563. Vylágoš – výprask

 564. Vypargašit - vyhnat (hnát svinským krokem)

 565. Vyplý – vypnuté

 566. Vyrajcovat – vydrhnout (podlahu), rozčílit, vybudit (někoho)

 567. Vyslíct – vysvléci

 568. Vysokačky – gumáky, gumovky, holiny, holínky

 569. Vyvadit (někoho) – pokárat (někoho)

 570. Vyžrat – vypít (flašku)

 571. Začnout – začít

 572. Zastřít – zatáhnout (záclonu, závěs na okně)

 573. Zkarblovaný – zakalené (např. víno, pivo)

 574. Zalígrovat – zajistit na závoru, zamknout (dveře)

 575. Zamíct – zamést

 576. Zaplý – zapnuté

 577. Zarach – viz. Kasárník

 578. Zašvíknout se – nedoběhnout na záchod

 579. Zbejt – zbýt (co mi zbejvá - co mi zbývá)

 580. Zdachmanej – unavený, uřícený, zničený (o člověku)

 581. Zděnek – Zdeněk (křestní jméno)

 582. Zdrcnout se, zdrclý – srazit se, sražené (šaty, mléko, omáčka)

 583. Zejrat – zírat

 584. Zejtra - zítra

 585. Zezhora – shora

 586. Zespoda – sdola

 587. Zhuntovat – zničit, poškodit (nesprávným používáním, např. zhuntovat auto)

 588. Zíbst – zábst (zebou mě ruce, ale neměly by zíbst)

 589. Zpunktovat – zorganizovat, dohodnout, uspořádat

 590. Zrajcovat – poškodit, zaneřádit, zválet (postel)

 591. Zrychtovat – zničit, poškodit

 592. Zvedat si (ta si to ňák zvedá, dyk vo nic nejde) - být přehnaně citlivý na něco, být netýkavka

 593. Zviclaný – ušmudlané (např. šaty)

 594. Zvickaný – zmuchlané (např. šaty)

 595. Zvízdat (někoho, něco) – zmlátit, zpráskat (zvízdam tě prdel)

 596. Zvízdat (něco) – udělat něco špatně, poškodit něco (ty si to zvízdal- ty jsi tomu ale dal na frak); viz též zrychtovat

 597. Zvízdat (se) – zmlátit; opít (se)

 598. Zvostat – zůstat

 599. Zvostatky – pozůstatky (zemřelého)

 600. Žbánek – džbánek

 601. Žběračka – naběračka, sběračka

 602. Žíce – lžíce

 603. Žička – lžička

 604. Žitavka – odrůda jablek

 605. Žitňáky – odrůda jablek

 606. Žížeň – žízeň

 607. Žrát – pít (alkohol)

 608. Žulík – žolík (karta)

 609. Žulíky – žolíky (karetní hra)