CS EN

Partnerem festivalu se stal Plzeňský kraj!

S radostí oznamujeme, že dalším důležitým partnerem festivalu Živá ulice se stal Plzeňský kraj

Plzeňský kraj se stal partnerem festivalu Živá ulice

Plzeňský kraj se stal dalším důležitým partnerem festivalu Živá ulice - Plzeňská setkání

Rada Plzeňského kraje odsouhlasila 30. dubna 2012 svým usnesením krom jiného i podporu nového festivalu Živá ulice - Plzeňská setkání, který se uskuteční v Plzni od 23. června do 9. září.

Podpory si velice vážíme a je pro nás jasným signálem, že festival Živá ulice má svůj smysl v regionálním rozměru a do budoucna nabízí potenciál úspěšně reprezentovat i celý kraj.

Děkujeme!