CS EN

Výtvarné umění na Živé ulici

Živá ulice je multižánrový festival, a tak se v centru Plzně kromě hudby nebo divadla můžete potkat i s výtvarným uměním. Festival zahájíme už tradičně vernisáží výstavy Barva na Ulici. Kromě Proluky ale zajděte i do Riegerovy ulice, kde se setkáte s instalací Labyrint studentky ateliéru Intermédií na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU...

Výtvarné umění na Živé ulici

Výtvarné umění ve veřejném prostoru bude k vidění hned od prvního festivalového dne. V pátek 11.8. zahájíme šestý ročník Živé ulice vernisáží výstavy Barva na Ulici. Letošním tématem je město. "Široké téma, ale o to bude zajímavější, jak jej umělci zpracují. Na letošní již desátý ročník byli vyzváni výtvarníci z Plzně, Regensburgu a Weidenu," říká kurátirka výstavy Květa Monhartová. Mezinárodní výstava velkoformátových obrazů se uskuteční již podesáté. Instalovaná bude na hradební zdi v Proluce. Součástí akce je každý druhý rok také dětská část, která se představuje na zdi Mlýnské strouhy. Výstava Barva na ulici pravidelně v měsíci září a říjnu pokračuje na zdech Centra Bavaria-Bohemia v Schönsee.

Další výtvarný projekt na vás čeká od 14. do 20. srpna v Riegerově ulici, stojí za ním studentka ateliéru Intermédií na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Inesa Plassová. Představí vám výstup své bakalářské práce. "Cílem mé práce je propojení všech lidí, kteří se k objektu přiblíží. Jde mi o zamyšlení nad svobodou člověka z hlediska společenského, nikoli politického. Toho jsem chtěla docílit pomocí zvětšeného herního objektu, kterým je právě motorický labyrint. Což je trojrozměrná obdoba klasického labyrintu, zachovává stěžejní téma hledání cesty. Vytvořila jsem interaktivní, hravý objekt, umístěný přímo do prostoru dění - mezi veřejnost. Celý objekt je sestaven ze železa pomocí svářečské techniky. Kdokoli přistoupí, může se svobodně rozhodovat, jak s předmětem zacházet. Volný prostor je možností volby, v jehož rámci se může člověk rozhodovat sám za sebe. Na druhou stranu máte dané ohraničení úseku, ve kterém se můžete pohybovat. Stejný princip platí v našem životě. Absolutní, ideální svoboda vlastně neexistuje a neexistovala ani nikdy dříve, ať se nám to líbí nebo ne, jsme vždy něčím omezeni. Přála bych si, aby lidé na chvíli zapomněli na své stereotypy a zkusili se skrze tento objekt vrátit k bezprostřednosti a hravosti, kterou jistě v dětství měli, a popřemýšleli nad tím, co pro ně znamená svoboda a co jim přináší či naopak bere," říká ke své instalaci.

Nenechte si ujít výtvarné umění v ulicích Plzně!