CS EN

Živá ulice tak, jak ji známe, končí.

Dne 9.12. Zastupitelstvo města Plzně rozhodlo 27 hlasy o tom, že náš projekt na pokračování Živé ulice bude vyřazen z důvodů formální chyby v žádosti, a neuznalo tak naše námitky, že se jedná pouze o chybu formální, protože naše žádost obsahuje veškeré žádané informace. Zastupitelstvo zároveň vybralo jiného pořadatele letního plzeňského festivalu.

Živá ulice tak, jak ji známe, končí.
Moc nás to mrzí, ale po 8 letech, během kterých jsme do Plzně pozvali tisíce umělců z Čech i zahraničí, končí festival v podobě, jakou ji znáte. Děkujeme vám všem, kteří jste na Živou ulici chodili, na muziku, divadlo, kino, besedy, dětské programy i gastro festivaly. Děkujeme vám, že jste spolu s námi trávili ve velkém počtu každý rok krásných letních 16 dní v živých ulicích. Děkujeme vám za podporu v těchto pro nás nelehkých chvilkách. Rádi bychom vás ujistili, že jsme pro pokračování tradice, kterou jsme spolu s Vámi nastolili, udělali maximum, bohužel to nestačilo a formalismus zvítězil nad obsahem. Zároveň Vás chceme ujistit, že se pro Vás pokusíme alespoň některé části programu Živé ulice zachovat. Ještě jednou díky, byla to radost! Jakub, Matěj, Honza, Dominika, Táňa, Michal, Monika, Filip a spousta dalších.