CS EN

Architektura v Plzni


Zobrazit místo Architektura v Plzni na větší mapě

Bronzové kašny

Moderní kašny podle návrhu Ondřeje Císlera stojí v rozích náměstí. Do nádrží z černé čínské žuly padá voda z pozlacených chrličů, které symbolizují anděla, chrtici a velblouda, motivy z plzeňského znaku. Chrliče tvoří bronzové odlitky různé výšky, na jejichž pozlacení bylo použito zhruba 720 gramů zlata. Sedm druhů zlatých plátků o rozměrech 80 x 80 milimetrů je zkombinováno tak, aby vytvářely strukturu s různými barevnými efekty.

Velká synagoga

Židé žijí na Plzeňsku již od 14. století, v průběhu staletí bylo v Plzni celkem pět synagog, z nichž se do dnešní doby zachovaly jen dvě – Stará synagoga, kterou najdete ve vnitrobloku domů ve Smetanových sadech (Původně zde bývala i židovská škola, nyní na jejím místě najdete netradiční Památník obětem holocaustu.) a Velká synagoga. Velká synagoga, postavená v roce 1892 v maursko-románském stylu, je druhou největší v Evropě (a třetí na světě). Je svědectvím bohaté židovské obce v Plzni, která byla bohužel v průběhu nacistické okupace v letech 1939 - 1945 téměř zdecimována. Historická budova prošla koncem 20. století náročnou rekonstrukcí a kromě náboženských účelů slouží díky vynikající akustice a unikátní atmosféře i jako koncertní a výstavní sál.

sady Pětatřicátníků 7
+420 377 235 749
Otvírací doba: Po-Pá, Ne - 10h - 18h
Vstupné: Základní 60Kč, Zlevněné 40Kč
www.zoplzen.cz

Katedrála sv. Bartoloměje

Skutečnou dominantou Plzně je katedrála sv. Bartoloměje, jejíž stavba započala spolu se založením města a byla dokončena počátkem 16. století. Chrám je národní kulturní památkou, stejně jako opuková socha na jeho hlavním oltáři, známá Plzeňská madona. Socha představuje tzv. „krásný styl“ období gotiky. Katedrála se pyšní nejvyšší kostelní věží v České republice (102,6 m), z jejíchž ochozů můžete na celé město a jeho okolí shlížet z výšky 60 metrů. Šternberská kaple s visutým svorníkem pochází z 1. pol. 16. století. V roce 1993 zřídil papež Jan Pavel II. v Plzni biskupství a chrám sv. Bartoloměje se stal katedrálou. Sousoší na vnější východní straně chrámu znázorňuje Krista na hoře Olivetské, chráněného řadou malých andělíčků, z nichž jeden vám podle legendy splní i ta nejtajnější přání… 

nám. Republiky 35
+420 728 308 761, +420 377 236 753
Otvírací doba (Věž): Po - Ne 10h - 18h
Vstupné: Základní 35Kč, Zlevněné 25Kč
Otvírací doaba (Katedrála): St - So 10h - 16h
Vstupné: Základní 25Kč, Zlevněné 15Kč

www.temporaliabona.unas.cz

Radnice

Přímo na náměstí Republiky se nachází renesanční klenot – radnice, která od svého postavení stále slouží svému účelu. Byla postavena podle plánů italského stavitele Giovanniho de Statia v letech 1554-1559. Radnice je zdobená sgrafity se zobrazením městského znaku a českých panovníků. V zadní místnosti za mázhauzem je umístěn model historického jádra města v měřítku 1:200 (vstup zdarma).

Císařský dům


Dům sousedící s plzeňskou radnicí byl v letech 1599-1600 sídlem císaře Rudolfa II, který se sem na čas uchýlil z Prahy před morem. Dnes je dům se sochou rytíře Žumbery sídlem turistického Informačního centra města Plzně.

nám. Republiky 36

Dům U Červeného srdce

Novorenesanční dům z roku 1894 postavený podle projektu R. Štecha zdobí sgrafita Mikuláše Alše, zobrazující rytíře na koních. Výjev připomíná slavný turnaj, pořádaný v Plzni na počest arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského. Údajně se zde poprvé setkal se svou pozdější osudovou láskou Filipinou Welserovou, vzdělanou a krásnou dívkou z kupecké rodiny, kvůli níž se vzdal nároků na trůn.

nám. Republiky 36

 

Scriboniovský (Valdštejnský) dům

Renesanční dům pochází z 16. století a sloužil původně jako první plzeňská rychta. Průčelí je barokní, upravené kolem roku 1730 Jakubem Augustonem. Před svou smrtí tu žil v letech 1633 – 1634 Albrecht z Valdštejna. Dnes je dům znám jako tzv. Evropský dům, je sídlem zahraničních kulturních institucí – Anglické a Rakouské knihovny, Německé čítárny, Goethe institutu a Alliance Francaise.

nám. Republiky 12

Chotěšovský dům

Původně gotický dům byl majetkem chotěšovského kláštera. Zadní budova má jako jediná v Plzni otevřenou renesanční lodžii. Dnes je dům součástí Národopisného muzea Plzeňska.

nám. Republiky 13

Dům u Bílého jednorožce

Dům, který dnes slouží jako lékárna, má novorenesanční průčelí se sgrafity na téma Sběr léčivých rostlin podle kartónů Mikoláše Alše z roku 1896.

nám. Republiky 27

Dům u Zlatého orla (hotel Central)

Na místě dnešního hotelu z 80. let stával hostinský dům s bohatou historií. V roce 1634 v něm bydlel generál Flavio Piccolomini, špehující odsud Albrechta z Valdštejna, a v roce 1823 se zde ubytoval car Alexandr I. V roce 1839 měla údajně v tomto hostinci zaznít památná věta váženého plzeňského občana a hostinského Václava Mirwalda: „Jednoho je nám v Plzni zapotřebí, dobrého a laciného piva,“ která vedla přímo k založení Měšťanského pivovaru, dnešního Plzeňského Prazdroje.

nám. Republiky 33

Františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie


V těsném sousedství náměstí Republiky se nachází Františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Kostel patří mezi nejstarší stavby ve městě, dodnes se zachoval v původní raně gotické podobě. Klášter byl za husitských válek poničen. Kaple sv. Barbory je vyzdobena freskami z doby kolem roku 1460, kdy byl klášter obnoven. Na přelomu 17. – 18. století byl částečně přestavěn do barokní podoby. V klášteře je umístěna stálá expozice Muzea církevního umění plzeňské diecéze, které vás souborem křesťanských reálií seznámí se světem křesťanů.

Františkánská ul.

zdroj: www.plzen.eu

Které stage Živé ulice se nacházejí  v okolí od těchto míst?

1) Republika stage, která se nachází na náměstí Republiky - v hlavním bloku Živé ulice (1.8-11.8) zde vystoupí spousta zajímavých českých i zahraničních kapel. Naopak během bloku Za dveřmi je Plzeň (19.7-21.7) budou k vidění umělci pouličního divadla.

2) Anděl stage, která se nachází mezi Smetanovými a Kopockého sady. Bude patřit hlavně Please the trees a hlavně zde můžete předsvést své hudební nadaní, protože zde bude umístěn Open mike Kyselka,

3) Měšťanská beseda, bude mít ryze jazzový charakter a nabídne takové kapely jako jsou Limbo, Muff ši David Dragoun band.